Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

уторак, 19. децембар 2017.

Fondokratija

U odnosu na rigidnu, sterilnu fondokratiju, čak je i komunistička birokratija bila hiperliberalna.
Umetnost je preživela totalitarne poretke i diktature, ali će joj fondokratija doći glave.