I u ovoj godini sa vama su: Rastrojstva i Besposličari

уторак, 07. новембар 2017.

Priča Završnica u časopisu Istok 11-13

U časopisu Istok broj 11-13 objavljena je moja priča "Završnica".