Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

петак, 20. октобар 2017.

Samoizmišljanje

Pred Sajam knjiga, pred cunamijem promocija, jedna napomena, nadam se korisna.
Piscima nije verovati. Pisac i sebe doživljava, i predstavlja, kao književni lik. Samog sebe izmišlja. Samog sebe oblikuje. Po zahtevima sopstvene književno-životne priče.
Autor je fikcionalan kao i njegovo delo, a fikcija se smešta u prostor izvan istine i laži.
To verovatno tako mora biti, svaki zanat ište svoje.