I u ovoj godini sa vama su: Rastrojstva i Besposličari

уторак, 25. јул 2017.

Egzistencijalni izazov

Evo egzistencijalnog izazova: razbiti se i sastaviti na drugačiji način.
А аko se ne sastaviš? Ako ostanu samo krhotine onoga što si bio?