Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

понедељак, 12. јун 2017.

Zarez ili zapeta

Zarez je kada rečenicu zarežeš.
Zapeta je kada je zapleteš.