петак, 5. мај 2017.

Dobar gas

„Dobar gas daleko se čuje“, kočoperi se, kao reklama, na jednoj gasnoj stanici.
Kad eksplodira, valjda?