Roman Prikaza na dar. Objavljeno platonsko izdanje Besposličara . Na čitalačkom raspolaganju su vam zbirka priča Rastrojstva i Besposličari, štampano izdanje

недеља, 21. мај 2017.

Odlomci priča iz zbirke Rastrojstva

Počujte odlomke iz zbirke priča "Rastrojstva".
Čitali: Sonja Milovanović, Dragica Užareva, Milovan Marčetić, Vesna Trijić, Ljiljana Dragaš, Nada Petronijević Čović, Vladimir Martinović, Zorana Ogrizović i autor.

25. april 2017.