субота, 15. октобар 2016.

Akademski antiakademizam

U punom pogonu je jedan u sebi protivrečni akademski antiakademizam koji pritom nikada nije bio akadmeskiji, jaloviji, drveniji, isprazniji.
Tako je u svemu. Jedan neodrživi sistem sam sebe prividno poriče da bi ostao isti. Proizvodi prividna suprotstavljanja i prividne alternative kao način samoodbrane.