понедељак, 1. јун 2015.

Kamate pojele obrazovanje i nauku

Ove godine će država Srbija za kamate izdvojiti 140 milijardi dinara, piše Politika. To je oko 1,77 milijardi evra ili oko 3,5% BDP-a. Suma maltene dostiže ukupan budžet za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj (170 milijardi dinara), oblast sa 170.000 zaposlenih.
U tome je lepota zaduživanja.