четвртак, 9. април 2015.

Sigurnosna kočnica

U vozovima, visila je sigurnosna kočnica. Bila je dete, vagoni su ih nosili ka moru. Kočnica ju je izazivala. Mamila da je povuče. Nikada se nije usudila da to učini.
Na brektavom bulevaru, Paraskeva Paunović zaustavlja čoveka gegutavog hoda.
„Kuda si se zaputio, dobri čoveče?“, pita, prostodušno.
(Besposličari, strana 170)