петак, 6. март 2015.

Besposličari o Besposličarima

„Sve same besposlice“, izjavila je povodom romana Besposličari Unija besposlenih. Savez besposlenjaka nas je ostavio bez komentara.  Iz Asocijacije neuposlenih nam je saopšteno da oba gore navedena udruženja vode švindleri i mutikaše sa kojima ne žele da imaju nikakva posla.

(Besposličarski glasnik)